Wat te noteren: datum of rapportagedatum?

In Exact Globe Next kunt u naast de datum ook een rapportage datum invullen bij het invoeren van boekingen. Door het vullen van een extra datum vergroot u uw mogelijkheden op het gebied van verslaglegging. Bij het invoeren en verwerken van boekingen die betrekking hebben op (gesloten) perioden dienen reeds gerapporteerde waarden behouden te blijven. Dit wordt gerealiseerd door transactieregels te verrijken met een rapportage datum. U kunt de betreffende boeking dan alsnog in de juiste periode rapporteren, ondanks dat de periode eigenlijk reeds is afgesloten.
Bron:Exact Support Blog

Voor het gebruik van de rapportagedatum is het belangrijk om te bepalen of u de controle op afgesloten perioden wilt laten plaatsvinden op datum of rapportagedatum. Deze instelling kunt u vinden in de algemene instellingen [Systeem, Algemeen, Instellingen, Algemene instellingen].

Sluiten van Perioden
Het is aan te bevelen om perioden waarin er niet mag worden geboekt af te sluiten. Het helpt om vergissingen te voorkomen, maar niet geheel noodzakelijk.

Op het moment dat u een periode heeft afgesloten, dan kan er dus niet meer geboekt worden op een datum, dan wel een rapportage datum welke in die periode valt. Tevens is deze instelling van invloed op het verwerken van het resultaat. Hier selecteert u een datumtraject waarvoor u het resultaat wilt verwerken. Als u de instelling op ‘Datum’ zet, worden boekingen meegenomen in het resultaat die qua boekingsdatum binnen het traject vallen. Als u de instelling op ‘Rapportagedatum’ zet, worden boekingen meegenomen in het resultaat die qua rapportagedatum binnen het traject vallen.

Verder is de instelling van toepassing op de voorraadwaardering. Het aanpassen van de instelling kan invloed hebben op de voorraadwaarde. De gevolgen hiervan kunnen vergeleken worden met het wijzigen van het waarderingssysteem.

Voorbeeld
In dit document vindt u een voorbeeld over het toekennen van een rapportage datum aan transactieregels. Het toekennen van een rapportagedatum kunt u in alle dagboeken uitvoeren. Het kan zo zijn, dat de kolom ‘Rapportage datum’ niet zichtbaar is in de boeking. U dient deze dan eerst via kolommen definiëren (klik met de rechtermuisknop in de kopregel van de kolom) te activeren.