Uw bedrijfsprocessen verbeteren en automatiseren!

Bedrijfsprocessen vormen de essentie van elke organisatie!

De mensen die in de bedrijfsprocessen werken zorgen met voldoende kapitaal, de juiste kennis, relevante stuurinformatie en de middelen voor goede toegevoegde waarde voor de klant. Wat er precies gebeurt in een bedrijfsproces? Weet u hoe u uw bedrijfsprocessen beter kunt besturen en constant optimaliseren?

Verschillende processen

Op organisatieniveau zijn er grofweg twee typen bedrijfsprocessen te onderkennen:

  • Het primaire bedrijfsproces:

Dit proces is dat van ‘klant tot klant’ loopt waar concrete aanvragen en bestellingen binnenkomen en verwerkt worden;

  • Het secundaire bedrijfsproces:

De ondersteunende afdelingen bijv. de financiële administratie, personeelszaken en marketing.

“Wat gebeurt er eigenlijk in een bedrijfsproces?”

Een bedrijfsproces is het op elkaar volgen van verschillende werkzaamheden die met elkaar verbonden zijn, met als doel een product of dienst leveren. Werkzaamheden kunnen achtereenvolgens of juist parallel aan elkaar worden uitgevoerd. Tussen de verschillende werkzaamheden vinden overdrachtsmomenten plaats. Tijdens deze overdrachtsmomenten wordt belangrijke informatie doorgegeven bijvoorbeeld van team A naar team B, of van de afdeling planning naar de fabriek.

Optimaliseren van processen!

Het vinden van de beste afstemming tussen de verschillende werkzaamheden heet procesmanagemen.. Om verspilling tegen te gaan in een bedrijfsproces wordt er gebruik gemaakt van lean management.. Lean management is het systematisch nastreven van omstandigheden die gewenst zijn, door op gecoördineerde wijze gebruik te maken van menselijke capaciteiten. Wat u hiermee bereikt is dat medewerkers beter en slimmer kunnen samenwerken en het klantproces steeds gaan verbeteren.

Bedrijfsprocessen beter besturen en verbeteren?

Er zijn 3 punten van belang om bedrijfsprocessen steeds weer te verbeteren en beter te besturen. Als eerste dient er begrip te zijn wat het primaire bedrijfsproces is en hoe dat proces loopt, waar zitten de overdrachtsmomenten en waar bevinden zich de mogelijke knelpunten. Als 2e geven kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) en goede managementinformatie inzicht in waar het beter kan. Tot slot zijn de vaardigheden en het (voorbeeld)gedrag van de medewerkers en leidinggevenden cruciaal.

Bent u geïnteresseerd in procesverbetering binnen uw organisatie? Neem dan contact op met Ingo Smit 06-34693196 of laat een bericht achter op onderstaand formulier!