Uw bedrijfsprocessen lean en mean Deel 1

 

 

We zijn nu lean, maar waar blijven de resultaten?

Lean, het is steeds vaker onderwerp van discussie in allerlei soorten bedrijfssituaties. Oorspronkelijk is het een productieconcept, maar de principes zijn meer en meer relevant gebleken voor elk onderdeel van een bedrijf dat afhankelijk is van de effectiviteit van processen. Dat kan uiteraard betrekking hebben op het produceren van goederen, maar net zo goed op het goedkeuren van facturen door de financiële administratie van dienstverlenende bedrijven.

Waar komt lean eigenlijk vandaan?

Bij lean draait het vooral om het creëren van waarde voor de eindgebruiker. De oorspronkelijke filosofie was van Taiichi Ohno en Dr. Shineo Shingo van autofabrikant Toyota. Deze twee mannen waren verantwoordelijk voor een bedrijf dat uitblonk op bijna ieder gebied. Zij stelden vast dat alle activiteiten die niet direct bijdragen aan waarde, beschouwd moeten worden als verspilling van resources. Womack en Jones doken in de jaren negentig verder in het vraagstuk waarom de Japanse fabrieken het zo veel beter deden dan hun concurrenten. Dankzij hun onderzoek kon de rest van de wereld leren over de revolutionaire benadering van de Japanners. Womack en Jones noemden het ‘Lean’ en introduceerden het in hun boek: “The machine that changed the World”.

Lean is ingevoerd, maar waar is nu de doorbraak?

Sinds de publicatie van ‘Lean’ als concept, zijn de principes geaccepteerd en ingevoerd door veel verschillende commerciële organisaties. Bedrijven werken er met groot enthousiasme mee. Ze passen operationele processen aan en voeren lean tools in om ze te ondersteunen tijdens hun lean missie, op weg naar betere processen en minder verspilling. Training en coaching worden georganiseerd. Verbetertrajecten worden opgestart. De verspillingsgebieden worden vastgesteld, de plannen voor verbetering zijn beschreven en iedere grijze cel in de organisatie wordt gemobiliseerd. Na een tijdje komt het management met lastige vragen als: “Waar is de doorbraak?” en “Waar zijn de resultaten van onze investeringen in tijd en geld?”. Het doel van lean is alleen kostenreductie, maar de verbeteringen moeten wel op een gegeven moment op de winst-en-verliesrekening terechtkomen. Dus als dat niet het geval is, hoe komt dat dan?

Verbetering in de totale waardestroom

De basis van lean is de standaardisatie van processen. In de meeste gevallen, vooral voor productiebedrijven, wordt de 5S methode toegepast. Deze wordt heel effectief gebruikt om de werkvloer te reorganiseren en op te schonen . Van “sort” tot “sustain” ondersteunt de methode de standaardisatie en het continue succes van nieuw ingevoerde lean verbeteringen.

De echte winst van lean zit echter in de waardestroom en gaat verder dan alleen de productiefases. Bedrijven die zich bezighouden met lean moeten een duidelijk idee hebben over hoe creëren ze waarde door de hele organisatie heen. Zij moeten de totale waardestroom zien als de gehele reis die een product aflegt vanaf het ruwe materiaal tot het eindproduct in handen van een tevreden klant. Alle activiteiten die daar tussenin zitten, binnen en buiten de productieafdeling, vormen de waardestroom. En daarom is de echte uitdaging van een lean reorganisatie het creëren van efficiënte activiteiten binnen dat gehele proces.

In deel twee bekijken we waarom veel bedrijven vastlopen in hun lean missie door hun onvermogen om het bredere plaatje te zien.

 

Bron: The Biz Box