Trigger and Validation Manager voor Exact Synergy Enterprise

In Exact Synergy Enterprise bent u met Trigger and Validation manager in staat om validaties en extra controles uit te voeren. Er kunnen verschillende acties gevalideerd uitgevoerd worden in Exact Synergy Enterprise door triggers in te stellen. De acties vinden plaats op het moment zelf en niet naderhand.

Situatie zonder Trigger and Validation Manager

 • Het is beperkt mogelijk om bedrijfsregels specifiek toe te passen of af te dwingen binnen de standaard functionaliteit.
 • Het voorkomen van dubbele invoeringen is niet altijd te mogelijk.
 • Vaak vinden via MS SQL achtergrond processen diverse controles en importslagen plaats.

Situatie met Trigger and Validation Manager

 • In alle processen van Synergy Enterprise toepassen van Business Rules: bewerken en invoeren van medewerkers, relaties, projecten, aanmaken en afhandelen van werkstroom, Solution Builder Entiteiten etc.
 • U bepaalt met de Trigger and Validation Manager zelf wanneer de controle uitgevoerd wordt.
 • Binnen Exact Synergy Enterprise kunt u elke entiteit controleren. De actie wordt uitgevoerd wanneer een zelf te definiëren ‘gebeurtenis’ (de trigger) zich voor doet.

Wat kan een trigger bijvoorbeeld zijn?

 • Een entiteit aanmaken, wijzigen of verwijderen.
 • Een specifiek veld op een entiteit invoeren, wijzigen of verwijderen.
 • Het krijgen of hebben van een een speciale waarde van een veld.
 • Een terugkerende evaluatie dankzij een achtergrondproces ter controle op statuswijziging, aantal dagen overdue, bereiken einddatum etc.

De volgende acties kunt u automatisch uit laten voeren:

 • Een specifieke melding geven aan gebruiker op alle entiteiten bij invoer van data.
 • In Exact Synergy Enterprise een of meerdere velden aanpassen.
 • Nieuwe entiteiten aanmaken of importeren zoals verzoeken, documenten, relaties, artikelen, projecten, medewerkers en Solution builder entiteiten in Exact Synergy Enterprise.
 • Een MS Word Merge document opstarten (i.c.m. MS Word Merge Add-on).
 • Email versturen, met veranderlijke gegevens die in het email bericht wordt samengevoegd uit Exact Synergy Enterprise.
 • Een bestand importeren naar een tussentabel, om vanuit daar nieuwe entiteiten aan te maken.
 • Een bestandsbijlage exporteren vanuit Exact Synergy Enterprise.

Ook bent u in staat om verschillen acties en gebeurtenissen te combineren in 1 trigger.

De volgende voordelen heeft u met Trigger and Validation:

Specifieke melding geven aan eindgebruiker.

De eindgebruiker krijgt binnen de standaard functies van Exact Synergy Enterprise op verschillen plekken zeer generieke meldingen, voorbeeld; Artikel: mag niet leeg zijn of er wordt geen melding gegeven. De mogelijkheid om de ingevulde waarde te controleren of deze correct is, heeft u NIET.  U kunt voor elk specifiek veld in Exact Synergy Enterprise met Trigger and Validation uw eigen validatieregels definiëren en een melding geven specifiek voor de situatie. U kunt zo bijvoorbeeld de correctheid en volledigheid controleren van de invoer van data op de relatiekaart; ‘Veld postcode mag niet leeg zijn’ of ‘accountmanager vd crediteur moet vd afdeling Financiën zijn’. U kunt ook een melding geven aan gebruiker dat de ingevoerde uren meer is dan maximaal toegestaan.

Aanpassen van 1 of meerdere velden vd entiteit.

Er zijn eindeloos veel voorbeelden. Het is alleen binnen de standaardfunctie beperkt mogelijk om binnen workflow met rekenvelden te werken, verder ook nergens anders. Binnen Exact Synergy Enterprise kunt u met Trigger and Validation Manager  deze functionaliteit overal uitvoeren. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het aanmaken van een nieuw artikel de artikelcode gelijk laten omzetten in hoofdletters. Of u kunt op de relatiekaart het vrije veld “rayon” gelijk laten bijwerken wanneer de accountmanager wordt gewijzigd. Of het automatisch aanpassen van de einddatum van een project als er in de tijd een gekoppeld werkstroom verzoek wordt verplaatst.

Nieuwe entiteiten aanmaken of importeren.

Wanneer de betaaltermijn is overschreden van een openstaande post van de klant, is dat bij de account manager vaak niet bekend. Het is alleen mogelijk om een verzoek aan te maken om de account manager te informeren, met externe tooling, zoals Exact Event Manager of Orbis Taskcentre. U bent in staat met de Trigger and Validation manager om bijvoorbeeld een verzoek te laten aanmaken voor de account manager, wanneer de betaaltermijn is overschreden of een openstaande post een bepaald bedrag overschrijdt. Of wanneer een veld op de relatiekaart wordt gewijzigd kunt u een nieuw verzoek laten aanmaken. Of zodra een nieuwe medewerker in dienst komt voegt u die automatisch toe als projectlid van een specifiek project. Op basis van een trigger kunt u nieuwe entiteiten en verzoeken aanmaken, of alle referentiegegevens en periodieke entiteiten gevalideerd importeren d.m.v. een achtergrondproces in Exact Synergy Enterprise.

Productkenmerken:

 • Makkelijke installatie binnen Exact Synergy Enterprise.
 • Onderhoud en configuratie compleet binnen Exact Synergy Enterprise.
 • Voor een vaste prijs onbeperkt aantal triggers/events.
 • Via Exact repository verloopt trigger en datamanipulatie gevalideerd.
 • Op moment van invoer of wijzigen van data real-time interactie in de vorm van een directe melding.
 • In plaats van een algemene generieke melding kan een specifieke melding aan gebruiker gedefinieerd worden.
 • Alleen in combinatie met licentierol: Activeren Add-on.