Supply chain integratie met EDI of B2B portal

ER zijn veel bedrijven overtuigd van de voordelen van ketenintegratie, ofwel supply chain integratie en denken na over het gebruik van een Business2Business (B2B) portal of EDI-oplossing (Electronic Data Interchange). Maar welke oplossing past het best bij de situatie, en wat zijn de verschillen? B2B of een EDI portal? De keuze is snel te maken, door de volgende vragen te beantwoorden:

 • Heeft u een voorspelbare en herhalende orderstroom?
 • Is er sprake van vergaande standaardisatie van producten en onderdelen?
 • Zijn er weinig wijzigingen aan orders? Denk daarbij aan wijzigingen in aantallen en afleverdatum.
 • Zit u in de food, doe-het-zelf of automotive branche?
 • Is er weinig tot geen orderspecifieke communicatie?
 • Is er beperkt sprake van wijzigingen op producten?
 •  Wordt u niet verplicht door uw klanten of toeleveranciers tot het gebruik van EDI?

Zijn ze met ja beantwoordt? Dan lijkt het logisch om te kiezen voor een standaard EDI-oplossing. Human2Human communicatie (H2H)? Wordt er binnen uw bedrijf actief afgestemd over producten en leveringen, dan is een andere vorm van integratie beter op zijn plaats. EDI is vooral een technische oplossing, lees Machine2Machine. „Menselijke” communicatie heeft geen plek binnen EDI. Het ontbreekt aan mogelijkheden voor Human2Human communicatie. De samenwerking tussen klant en leverancier ondersteunen kan met B2B portals prima naast het automatiseren van de orderprocessen. Denk daarbij aan:

 • Communiceren over afwijkingen, zoals afwijkende leverdata en aantallen.
 • Actief sturen op leverprestaties.
 •  Leveranciers inzage geven in (toekomstige) inkoopbehoefte. Dit kan door de materiaalbehoefte, berekend vanuit de Materiaalplanning (MRP) aan de toeleverancier te communiceren.
 • De toeleverancier kan productinformatie en handleidingen over zijn producten tonen, naast de afnemer inzage geven in zijn bestelhistorie, facturen, etc.

Een B2B portal komt meer tot zijn recht als er nog „menselijk” gecommuniceerd wordt tussen de afnemer en toeleverancier naast het bestellen en bevestigen. Daarmee bereikt u een optimale communicatie tussen alle partners in de supply chain.

Bron: The Biz Box