Stuklijst en Backflush functionaliteit beschikbaar in Exact Online Productie

Vanaf nu is er nieuwe functionaliteit beschikbaar binnen Exact Online Productie. Het is nu mogelijk om te werken met stuklijsten backflush.

Stuklijst

Een stuklijst is een geconsolideerde lijst van alle maakartikelen, halffabricaten en onderdelen welke worden gebruikt om een product of een artikel te produceren.  De stuklijst bevat naast de materialen ook alle bewerkingsvolgorderegels. Daarnaast is het mogelijk met versies te werken en de versies van een status te voorzien (actief, historisch, te verwerken en goedgekeurd). Ook bieden we de mogelijkheid om een stuklijst van en naar een ander artikel te kopieren. De stuklijst vindt u terug in het onderhoud van een artikel onder het kopje Monitor.

Backflush
In de basis staat de ‘backflush’ functionaliteit voor het automatisch uitvoeren van urenrealisaties en materiaaluitgiften tijdens de ontvangstregistratie van de productieorder. In productieomgevingen kunt u de ‘backflush’ optie toepassen bij de productie van goederen volgens een stuklijstversie met vastgestelde materialen, aantallen en bewerkingen. Bij ontvangst van de productieorder via [Productie, Realisatie, Ontvangst werkorders] kunnen van alle in de stuklijst opgenomen onderdelen, automatisch alle uitgiften en realisaties uitgevoerd worden conform de in de stuklijst vastgelegde waarden.

Dit betreft een vinkje ‘backflush’ welke te vinden is op de plaatsen waar u materialen en bewerkingen (uren) vastlegt; offerte, werkorder en nu dus ook de stuklijst.

Bron: Exact Support Blog

productiestuklijst