Orbis Taskcentre

Orbis TaskCentre

TaskCentre koppelt op een eenvoudige wijze mensen, systemen en informatiestromen aan elkaar door processen te automatiseren, systemen te integreren en informatie te distribueren.

Met Orbis TaskCentre is het mogelijk om uw bestaande applicaties zo ver te automatiseren dat zelfs handmatig handelen overbodig wordt. Of het nu uw ERP, CRM, HRM of een willekeurige andere applicatie is, met TaskCentre stemt u deze applicaties volledig af op uw eigen business rules en bedrijfsprocessen

Wat doet het?

Uw bedrijfssystemen passen zich aan uw organisatie aan en niet andersom!

Om goed uit te leggen wat Orbis TaskCentre doet en in welke deelgebieden TaskCentre hoofdzakelijk wordt ingezet , gebruiken wij het CRICI-concept. /div>

  • Controleren
  • Rapporteren
  • Informeren
  • Communiceren
  • Integreren
Controleren
Met behulp van Orbis TaskCentre wordt de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de invoer of een proces gecontroleerd en constant bewaakt. Zo kan Orbis TaskCentre bijvoorbeeld controleren of een medewerker alles correct en volledig heeft ingevoerd,maar ook of een proces tijdig en volgens afspraak verloopt. TaskCentre controleert en bewaakt alles wat ú belangrijk vindt en dat altijd op het juiste moment!
Quote klant: “Eindelijk worden alle e-mail adressen juist geregistreerd en de telefoonnummers in het juiste formaat opgeslagen!”
Rapporteren
Alle rapportages worden door Orbis TaskCentre automatisch gegenereerd en op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste personen aangeleverd of beschikbaar gesteld. Of het nu via e-mail, een printer, fax, het internet of zelfs via SMS moet gebeuren, Orbis TaskCentre kan dit allemaal. Door de integratie van bijvoorbeeld Crystal Reports of Microsoft Reporting Services is het mogelijk om zelfs de meest complexe rapportages automatisch te genereren én automatisch te distribueren.
QQuote klant: “Orbis TaskCentre maakt elke nacht alle managementrapportages en plaatst deze automatisch op de medewerkersportal. Dit scheelt ons elke dag veel tijd!”
Informeren
Met behulp van Orbis TaskCentre wordt het “Management by exception” principe geïntroduceerd binnen elk softwarepakket. Dit betekent dat u automatisch geÏnformeerd wordt wanneer een proces uw aandacht nodig heeft. div>
Quote klant: “Dankzij Orbis TaskCentre werd ik erop gewezen dat de omzet van een klant meer dan 50% hoger was dan de gebudgetteerde omzet. Ik heb snel nieuwe kortingsafspraken gemaakt!”
Communiceren
Veel terugkerende communicaties worden door Orbis TaskCentre overgenomen. Denk aan het versturen van offertes, orderbevestigingen, facturen, leveringsberichten en betalingsherinneringen. Of dit nu via e-mail, printer of fax moet gebeuren, Orbis TaskCentre neemt deze taken voor zijn rekening!
Quote klant: “Op het moment dat wij een pakbon uitprinten uit ons ERP systeem ontvangt de klant automatisch een bericht dat de goederen naar hem onderweg zijn. Super!”
Integreren
Vaak heeft u meerdere softwarepakketten of maakt u gebruik van meerdere databases. Verandert een gegeven in de ene database dan heeft dit vaak gevolgen voor een andere database. Het “met elkaar laten communiceren” van verschillende databases is een krachtige functionaliteit van Orbis TaskCentre. Ook de integratie met externe systemen, van uw klanten of uw (toe)leveranciers, wordt door Orbis TaskCentre volledig geautomatiseerd.
Quote klant: “Dankzij Orbis TaskCentre worden de bestellingen in onze webshop volledig automatisch in ons ERP systeem ingelezen en ontvangt de klant meteen een orderbevestiging.”