Kritische succesfactoren bij internationaal ondernemen

 

Elke ondernemer die de stap wil nemen om internationaal te gaan starten, doet dat met een bepaalt doel. Er zijn een aantal factoren die je maken en breken in het succes met internationale klanten in het buitenland. Het heeft niets te maken met de aard van de organisatie.

Engagement

Als je het eerste contact gaat maken met potentiële partners in het buitenland, kom je meteen op een aantal sleutelvragen. Hoe zijn de omgangsvormen? Waar hecht men waarde aan? Om deze vragen te beantwoorden moet je flink wat tijd in de mensen gaan investeren, zo creëer je een oprechte betrokkenheid. Als je nieuw personeel, klanten en business partners gaat werven, moet je energie steken in het opbouwen van deze relaties. Ga daar effectief mee aan de slag, zodat je zeker weet dat je over genoeg reserves beschikt. Accepteer dat het opbouwen van relaties niet in 5 minuten kan, neem daar de tijd voor.

Grensoverschrijdend te werk gaan

Ook erg belangrijk is cultuurverschillen erkennen in potentiële markten. Per gebied kan het succes anders lopen. Dat is de reden dat je je communicatievormen moet aanpassen op de lokale manier van zaken doen. Maatwerk is belangrijk.

Essentieel is dus het vinden van een goede partner en daar een goede relatie mee opbouwen. Op die manier kan jouw internationale stap worden verwezenlijkt. Met de aanwezige kennis en expertise goed samenwerken. Doe daar je voordeel mee. Trek een partner aan die succes heeft geboekt in zijn eigen land of gebied. Hierdoor komt je eigen succes dichterbij. Laat de internationale visie voor alle betrokkenen duidelijk zijn.

Gebruik de mogelijkheden van het internet

Ga via internet uitgebreid op onderzoek uit naar verschillende landen. Bekijk welke producten en diensten er in trek zijn. Hou rekening met de risico’s met betrekking op valuta en logistiek. Kijk dan wat de kansen zijn voor jouw onderneming. In welk land zullen jouw diensten en producten de meeste kansen hebben? Zijn er beperkingen in een land of gebied? Bekijk alle informatie die beschikbaar is eens goed en kijk dan of er risico’s zijn voor jouw onderneming. Zitten er verschillen in per land, stad of regio? Met behulp van het internet kun je alle informatie verwerken tot een gefocuste, concurrerende en risico analyserende strategie. 

förstår du?

Wat ook handig is, is de taal te beheersen van jouw doelgroep. Mocht dat niet zo zijn, dan kun je op zoek gaan naar een professionele partij die je kan helpen. Met behulp van de juiste vertalers, wordt jouw boodschap goed overgebracht. Met research kun je de doelgroep lokaliseren en indentificeren. De combinatie van de kwaliteit van je werk en je culturele bewustzijn, zullen bepalend zijn of jouw organisatie erin slaagt een lokale leverancier te veranderen.

Concurrentiestrategie

Waar blink je in uit? Kijk goed naar de aanwezige concurrentie en je sterke punten (unique selling points). Ga dan aan de slag met een middellange- en korte termijnplanning. Plan voldoende ruimte in voor de concurrentiestrategie. In de beginfase is het de bedoeling dat jouw diensten en producten boven een bestaand bedrijf worden verkozen. Differentieer je van alle andere bedrijven en pas de concurrentiestrategie aan.

Conclusie

Er zijn veel factoren die je bedrijf laten slagen op de internationale markt. Weet wie je bereiken wilt en licht kort en krachtig toe welk verschil jij gaat maken.

Een belangrijk onderdeel van je strategie moet zijn; het vinden van de juiste partners en het opbouwen van waardevolle relaties. Maak gebruik van je connecties om vast te stellen welke kansen en bedreigingen ieder nieuwe locatie meebrengt. Wees erop voorbereid, dat je originele strategie aangepast moet worden in sommige gevallen. Via internet krijg je inzicht en leer je verschillende dingen over potentiële markten. Het daadwerkelijk begrijpen van een locatie en gebied, dat is wat jouw kans van slagen geeft als ondernemer.

Bron: De Biz Box