Inzicht in betalingsgedrag van uw klanten

U kunt in Exact Globe een overzicht opvragen van het betalingsgedrag van uw debiteuren of van uw zelf via [Cashflow, Betalingsdatum]. Op de vervaldatum van de factuur is dit ouderdomsoverzicht gebaseerd. De betalingen kunnen worden verdeeld in verschillende categorieën op basis van de datum van betaling en vervaldatum. 

U kunt voordat het overzicht getoond wordt, een aantal selectiecriteria opgeven. Via het veld ‘Ouderdom’ kunt u bijvoorbeeld van de betaling de ouderdom aangeven. Vult u bijvoorbeeld 0 tot 30 in, dan wordt in 1 kolom weergegeven welke betalingen zijn uitgevoerd tussen 0 en 30 dagen na het verstrijken van de vervaldatum. In een aparte kolom worden de betalingen die buten dat traject vallen getoond.

Via de velden ‘Ontvangen’ en ‘Betaald’ kunt u aangeven of u alleen betalingen (betaald aanvinken), of alleen ontvangen bedragen wilt opvragen (ontvangen aanvinken) of juist beide (beide velden aanvinken).

Inzicht in betalingsgedrag van uw klanten

Bron: Exact