Geef verkoop een boost met de CRM App

Uit onderzoek blijkt dat juist het personeel dat in de buitendienst werkt, belangrijke informatie missen als ze onderweg zijn. Ze hebben juist dan inzicht nodig in de meest actuele CRM-gegevens. Zo kunnen ze beter inspelen op de ontwikkelingen bij klanten en prospects.

Sterke behoefte aan CRM-apps

De mobiele app waar men in commerciële functies voor zouden kiezen is een applicatie met klantgegevens (CRM), urenregistratie en projectmanagement. 

Het blijkt dat in de praktijk weinig gebruik wordt gemaakt van apps met klantgegevens. Slechts 4,7 % van werknemers met de beschikking tot zakelijke apps maakt gebruik van een CRM-app. Dit kan komen doordat de apps nog niet functioneel zijn of door een beperkte aanbod van CRM-apps.

Up-to-date klantinformatie grootste voordeel

Het altijd toegang hebben tot klantgegevens is het grootste voordeel van zakelijke apps, dat blijkt uit het onderzoek. Het gebruiksgemak en tijdsbesparing zijn ook zeker grote voordelen. De apps worden het meest gebruikt op kantoor en dan pas onderweg, een klein percentage gebruikt de app thuis.

Bedrijfsgrootte van invloed

De voorkeur naar een bepaalde app ligt aan de grootte van een organisatie. Hoe groter een een bedrijf is/wordt, des te meer er behoefte is naar CRM-apps. Een kleinere organisatie kiest dan juist eerder voor financiële-apps.

Zakelijke apps verantwoordelijkheid werkgever

Erik van der Meijden, CEO van Exact: “Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat ook in het zakenleven de verschuiving van desktop naar mobiel gaande is. We willen 24/7 zaken kunnen doen en verwachten dat dat ook mogelijk is. We zien dus dat, ongeacht de grootte van een organisatie, er behoefte is aan mobiele apps die ons de mogelijkheid bieden tijds- en locatie-onafhankelijk te werken.”

Samenvattend ziet het er naar uit dat de behoefte er is voor mobiele apps. Voornamelijk het personeel dat in de buitendienst werkzaam is. Door over de actuele informatie te beschikken  kunnen ze de verkoopmogelijkheden zo goed mogelijk managen. Het is daarom zo belangrijk om effectief gebruik te maken van deze technologie, om de concurrentie voor te blijven met de juiste tools. De meeste medewerkers zijn van mening dat de werkgever de verantwoordelijkheid heeft het personeel te voorzien van de juiste oplossingen.

Voor bedrijfseigenaren is dit een enorme uitdaging. Kan uw bedrijfssoftware mobiele toegang ondersteunen? Zo ja, wordt hier optimaal gebruik van gemaakt? Zo nee, kunt u het zich veroorloven deze optie niet te benutten?

Bron: The Biz Box