Ervaring 2.3

Hesling

Hesling Exact consultant implementatie Exact Globe

Sinds 1936 beschikken ze bij Hesling over ruime ervaring en kennis

op het gebied van tweewielers en spuitgieten in het algemeen. Waar jasbeschermers en kettingkasten eerst gemaakt werden uit een combinatie van metaal, kunststof en ladoek, zijn ze eind jaren ’70 begonnen met deze artikelen geheel uit kunststof te spuitgieten. Het resultaat is het product wat ze hedendaags nog maken. Hesling bv streeft naar innovatieve oplossingen, met een strak design en toegevoegde waarde. Alles wordt zelfstandig ontwikkelt en geproduceerd, in opdracht of samenwerking van de klant. Ze zijn zeer gedreven in het brengen van het beste product.

Sensire

Sensire Exact Online implementatie consultant

Sinds 2009 werkt Sensire vanuit de organisatievisie Bewogen Bewegen.

Daarmee kiest Sensire nadrukkelijk voor de relatie tussen de klant en de medewerker. Bij Sensire bouwt iedereen mee aan die relatie. Van de verpleegkundige in de wijk tot de ICT-specialist bij zorg op afstand, van de relatiemanager gemeentes tot de klusjesman in het woonzorgcentrum. Ze werken met kleine, slagvaardige teams die dicht bij onze klanten staan. De medewerkers kennen de mensen en weten wat er speelt in de wijk.

Hametech

Hametech Exact Online Productie implementatie

Hametech is dé partner in het realiseren van praktische en doelgerichte oplossingen voor productieoptimalisatie en conceptontwikkeling ten behoeve van nieuwe of bestaande producten en concepten.

Vanuit een projectmatige en klantgerichte aanpak worden productieprocessen en innovatietrajecten ontwikkeld, gecoördineerd en uitgevoerd voor opdrachtgevers in diverse marktsegmenten: Farmacie/ Verpakking/ Zorg/ Transport/ Voedingsmiddelen/ Bouw/ Techniek

Aboma

Aboma Exact Synergy implementatie Exact Globe consultant

Aboma is een zakelijke dienstverlener die zich richt op keuringen, inspecties en taxaties van materieel en in begeleiding van arbobeleid in bouwbedrijven. Aboma is daarnaast actief op het gebied van certificering van kwaliteits- en veiligheidssystemen.

Tinten Welzijnsgroep

Tinten-Welzijnsgroep-implementatie-intranet-exact-synergyGlobe

Tinten Welzijnsgroep bestaat uit zes zelfstandige welzijnsorganisaties. De organisatie telt in totaal circa 400 medewerkers. Tinten: grootschalig in bedrijfsvoering, kleinschalig in uitvoering. Als projectmanager en consultant begeleid ik Tinten bij de implementatie van een nieuwe Intranet systeem geintegreerd met Exact Synergy Enterprise (Tintranet genaamd).

Techno Benelux

Techno Benelux bundelt de inkoop van een groot aantal auto- en truckdealers in de Benelux en kan daardoor de beste betalings- en leveringscondities bedingen. Alles wat een dealerbedrijf nodig heeft kan geleverd worden tegen de laagste inkooptarieven.

We zijn gestart met een Quick Scan: Haalt Techno optimaal rendement uit de Exact omgeving? Vervolgens een procesoptimalisatieslag. De bedrijfsprocessen verbeteren en automatiseren. Nieuwe functionaliteiten integreren van de bedrijfssoftware Exact Globe, Synergy Enterpise, Orbis TaskCentre en Crystal Reports. Momenteel zijn we bezig met implementatie van e-Invoicing en het opzetten van een nieuwe webshop.

Aestic

Aestic Productie ERP Exact Globe Synergy rittenplanning

Aestic Produkten is al 50 jaar leverancier van onder andere garderobes, kasten, banken, aanrechten balies en tribunes. Het gehele traject van a tot z volledig in eigen beheer en op maat gemaakt. Dit betreft materiaalbewerking, spuiten, assemblage, expeditie en montage. Aestic staat bekend voor topkwaliteit met een zeer goede service.

We zijn direct gestart met het verbeteren van de inrichting van de bedrijfsadministratie (financieel, inkooporders, verkooporders en facturatie). Verbeterpunten snel invoeren voor een optimaal dagelijks gebruik van Exact Software ter ondersteuning van de bedrijfsprocessen. Momenteel zijn we bezig met het automatiseren van de verkoopafdeling en de aansturing van de fabriek.

Kip Caravans

Kip Caravans Exact Globe Next ERP implementatie

Kip Caravans is sinds 1961 de Nederlandse caravanbouwer uit Hoogeveen.

Veel onderdelen worden aangeleverd door leveranciers vanuit de hele wereld. Een aantal onderdelen wordt nog altijd door Kip zelf gefabriceerd, waaronder vloeren, daken en wanden. De caravan doorloopt een uitgekiend productieproces. Bij iedere stap zijn er drie kwaliteitscontrole momenten geϊntergreerd. Na de eindcontrole verlaat de caravan de fabriek in optimale staat, zodat uw caravan jaren plezier oplevert.

Een toepasbaarheidsonderzoek uitgevoerd en blauwdruk geschreven voor de afdelingen inkoop & logistiek, productie, sales & marketing, financiën, personeelszaken, management, quality assurance. 

Vervolgens implementatie (overstap Exact voor Dos naar) Exact Globe voor drie BV’s: SpareParts, Verkoop en als laatste Factory. We zijn nu bezig de processen verder te stroomlijnen.

Studiecentrum Rechtspleging (SSR)

Studiecentrum Rechtspleging SSR Exact Synergy opleidingsoplossing

Planvorming en advisering

In de rol van projectleider uitvoering geven aan ICT projecten. Ontwikkelen lange termijn visie m.b.t. het te voeren IT beleid. Advisering aan het College van Bestuur en het management ten aanzien van de keuze en/of systeemontwikkeling van applicaties binnen de primaire en ondersteunende processen, o.a. door het verrichten van marktonderzoek, systeemanalyse en applicatietesten. Opstellen van ontwerpen en modellen (functioneel) voor te bouwen of te wijzigen informatiesystemen.

Functioneel beheer en uitbouw van Exact Synergy (en Globe)

Afstemmen en integreren van Exact Synergy in de ondersteunende en de primaire processen van de organisatie. Signaleren mogelijkheden tot verbetering van de functionaliteit, onderzoeken, evalueren en beoordelen wensen/opmerkingen over applicaties en aanschaf- en ontwikkelbehoefte, in overleg met interne klanten en software leveranciers (Cane en Exact Software). Instructies aan gebruikers en wijzigingen in gebruikersdocumentatie.

Het Kennisbureau

Het Kennisbureau Exact Business Consultant

Het Kennisbureau, functie business consultant (4 jaar). Het hanteren van een integrale en multidisciplinaire aanpak, waarbij aandacht is voor zowel mensen, informatie, processen als technologie. Het ondersteunen en adviseren van opdrachtgevers bij het nemen van de juiste beslissingen door het uitvoeren van (quick) scans, situatieanalyses, toepasbaarheidonderzoeken en het opstellen van een projectplan. Het (her)ontwerpen van nieuwe en bestaande bedrijfsprocessen, de administratieve organisatie en de beheerorganisaties. Het vertalen van het gevormde beleid in een concrete oplossingsrichting, evenals het organiseren en tot uitvoering brengen van de implementatie van de oplossing. Als business consultant ben je een goede sparring- en gesprekspartner voor directie, management en medewerkers.

VCD CSS

VCD CSS Exact Consultant Implementatie Exact Globe Synergy Online

VCD CSS, functie Exact consultant (6 jaar). Het gaat hierbij om de implementatie van de financiële en (productie-) logistieke software in het bedrijfsleven. Het in kaart brengen van de verschillende bedrijfsprocessen met bijbehorende stromen (informatie, geld, goederen) bij klanten en het aanbrengen van structuur in de onderlinge samenhang hiertussen. Tevens het adviseren van klanten over het gebruik van de bedrijfssoftware in de organisatie en verzorgen van de opleiding en training van de gebruikers.

Exact Software

Exact business software implementatie Globe Synergy Exact Online

Exact Software, functie support specialist. Gecertificeerd in alle modules van Exact, gecertificeerd in communicatie en extra vaardigheden zoals de mentor rol en het geven van trainingen aan collega’s.