De BTW en ICP aangifte verandert begin 2014, Exact Software is aangepast!

De manier waarop u uw aangifte BTW en ICP moet doen verandert op 1 februari 2014. De overheid stapt dan over van het BAPI kanaal naar Digipoort. Voor de BTW en ICP aangiften over 2014 betekent dit dat u hiervoor PKI overheidscertificaten moet gaan gebruiken. Exact heeft haar software hier al op ingericht en helpt u graag op weg.

Digipoort, BAPI en PKI overheid-certificaat

Aangiften die u doet met aangifte- of administratiesoftware, komen nu bij de Belastingdienst binnen via het BAPI-kanaal. Met de invoering van SBR (Standard Business Reporting) gaat de Belastingdienst stapsgewijs over op een nieuw, overheidsbreed kanaal: Digipoort. SBR is de standaard voor het samenstellen voor het aanleveren van verplichte rapportages en van financiële rapportages aan overheden. Met SBR worden gegevens in de financiële administratie uniform vastgelegd, zodat u ze eenvoudig kunt gebruiken voor rapportages aan overheidsinstellingen en banken.

Om digitaal aangiften te doen via het huidige BAPI-kanaal, gebruikt u een BAPI-certificaat of een pincode. Om via SBR aangiften te doen met Digipoort moet u een ander certificaat aanschaffen: het PKI overheid-certificaat. Deze certificaten zijn onderling niet uitwisselbaar. Het gebruik van een (gratis) pincode is niet meer mogelijk. Omdat SBR stapsgewijs wordt ingevoerd, zullen BAPI en Digipoort enige tijd naast elkaar bestaan. Als u naast BTW en ICP aangiften ook loonaangiften verzendt, zult u de komende jaren zowel een PKI overheid-certificaat als een BAPI-certificaat nodig hebben.

Aangifte doen via Digipoort of BAPI

Aangifte doen via Digipoort of BAPI

 

Exact informeert en ondersteunt

Op de website van Exact is een speciale pagina ingericht met daarin een eenvoudig overzicht van hetgeen u in gang moet zetten om de aangifte via Digipoort te doen. Wij adviseren u zich hier vroegtijdig in te verdiepen. Lees meer op: www.exact.nl/aangifte