Crystal Reports, van ruwe data naar stuurinfo

SAP Crystal Reports

Crystal Reports is een rapportageoplossing die heel gebruiksvriendelijk is en waarmee u flexibele, veelzijdige en betrouwbare rapporten kunt maken.

Met SAP Crystal Reports kunt u in snel rapporten bouwen met een interactieve inhoud. Zo’n beetje elke databron is hiervoor wel te gebruiken. Rapporten kunt u publiceren op het web of in heel veel andere bestandsformaten opslaan. Zelfs het integreren van Crystal Reports functionaliteit in een eigen applicatie is één van de mogelijkheden.

Rapportbouwers hebben ontzettend veel mogelijkheden voor opmaak en ontwerp tot hun beschikking waarmee men mooie ingedeelde, interactieve en professioneel ogende rapporten kunnen worden gemaakt maken.

Software ontwikkelaars kunnen voordeel hebben met de platform-onafhankelijke ondersteuning van Java en .NET. SAP Crystal Reports genereert meteen HTML waardoor ontwikkelaars zich kunnen richten op de business logic van de applicatie i.p.v. het tijdrovende werk waarbij handmatig codes aangebracht worden. Door het scheiden van applicatieontwikkeling en een rapportontwerp hebben ontwikkelaars tijd om zich te focussen op applicatieontwikkeling, ondertussen kunnen de ontwerpers van het rapport hun aandacht kunnen richten op het ontwerp.

SAP Crystal Server

De rapporten kunnen makkelijk worden bekeken in uw browser en kunnen eenvoudig gepubliceerd worden op een internet– of intranet site. Ze kunnen ook worden geëxporteerd en worden aangeboden als bijv. Excel, MS Word, PDF en RTF. De IT-afdeling kan het beheer van operationele rapporten centraliseren en tegelijkertijd het opstellen van rapporten overlaten aan de verschillende afdelingen c.q. medewerkers.

SAP Crystal Presentation/Dashboard Design

Sap Crystal Presentation/Dashboard Design is een standalone windows applicatie die gebruikers de mogelijkheid biedt data, opgeslagen in Excel spreadsheets, op een visuele en interactieve manier te presenteren.

  • Gegevens en ingewikkelde berekeningen inzichtelijk presenteren
  • Het publiek betrekken bij interactieve presentaties
  • Verschillende scenario’s bekijken via “what if”analyses
  • Een interactief dashboard ontwikkelen
  • De tijd verkorten die nodig is om beslissingen te nemen