Business Reporting versus Business Analytics

Het verschil tussen business reporting en business analytics:

Hier een aantal overeenkomsten
Er zijn veel verschillen maar ook overeenkomsten tussen business reporting en business analytics. Zo kunnen beide grote hoeveelheden bedrijfsdata vastleggen, opslaan en verwerken. Ze hebben vooraf gedefinieerde key performance indicators en dimensies (eigenschappen van data). In principe kunnen in beide beslissingen genomen worden op basis van de data.
Bij dit laatste punt komt het verschil in effectiviteit tussen analytics en reporting om de hoek komt kijken.

Wat is reporting?
Reporting is het structureren van informatie op een wijze dat het gebruikt kan worden voor het meten en monitoren van de bedrijfsprestaties. Het is het omzetten van gegevens naar informatie.

Reporting beantwoord vragen als: Wat is er gebeurd en wanneer? Hoe kan ik antwoorden vinden? Hoe vaak en hoeveel? Waar zit het probleem precies? Gebaseerd op een vooraf vastgestelde zoekopdracht (hoeveel hebben we van artikel X verkocht in Z1?), kan het u specifieke antwoorden geven. Dit gebeurt door het naar boven halen van de noodzakelijke informatie en het analyseren vanuit de transactiedatabase. Het gaat dus om specifieke antwoorden op specifieke vragen.

Wat is business analytics?
Business analytics oplossingen gaan een stap verder. Ze helpen u bij het gebruikmaken van bedrijfsdata om daarmee kansen in de markt te ontdekken en de risico’s te beheersen die samenhangen met uw bedrijfsactiviteiten. Het is het omzetten van informatie naar kennis.

Analytics geeft u antwoord op vragen als: Waarom gebeurt dit? Wat is de impact op ons bedrijf als deze trend zich voortzet? Welke kansen mis ik? Hoe kunnen we dingen beter doen? Het is een dynamischer systeem dat in staat is om verschillende informatie vanuit het gehele systeem te combineren. Zo worden er antwoorden gegeven op complexere, strategische vragen. Analytics gaat dus verder dan het creëren van een enkele rapportage om een specifiek antwoord te geven. Bij analytics worden verschillende databronnen gebruikt en naar wens opgedeeld en bekeken. Op die manier is het mogelijk om de bedrijfsgegevens meer ad hoc en diepgaander te onderzoeken.

Hier de verschillen:
Algemeen
Analytics geeft u mogelijkheden om een trend te onderzoeken en gelijk te reageren op veranderingen in de markt. Een analytics oplossing ondersteunt u in het snel en dynamisch lokaliseren, bekijken en combineren van bronnen relevante informatie.

Management
Managers moeten goed de context kennen en weten op welke manier ze de resultaten in het rapport moeten interpreteren. U krijgt met reporting tools statische resultaten gepresenteerd. Analytics gaat een stap verder, het levert verklaringen en inzichten rondom de resultaten van een rapportage. Hiermee kunnen managers, gebaseerd op wat ze ontdekken,slimme acties ondernemen. Men krijgt inzicht in waarom dingen zijn zoals ze zijn en biedt mogelijke oplossingen.  Analytics kan zorgen voor antwoorden die nodig zijn om bepaalde uitdagingen te overwinnen of het in staat stellen gebruik te maken van kansen.

KPI
Reporting tools laten zien of een bepaalde KPI gehaald gaat worden of niet. Analytics laat zien hoe een bedrijf ervoor kan zorgen dat een specifieke KPI wordt gehaald of het kan uitleggen waarom iets niet is gehaald. Alles gebaseerd op onderzoek naar alle relevante informatie.

Inrichting
Reporting tools is vaak veel handmatig werk,zijn vaak niet flexibel en lastig in het onderhoud. Analytics tools zijn meestal gemakkelijker te configureren en bieden veel meer flexibiliteit in wat u met de informatie kunt doen. In veel gevallen biedt analytics real-time informatie. Hiermee krijgt u het juiste inzicht en dat in een korte tijd i.p.v. het ontwerpen en maken van een traditionele rapportage.

Gegevensbronnen
Reporting tools rapporteren meestal over één of meerdere databases heen. Analytics tools kunnen zo geconfigureerd worden dat allerlei verschillende informatiebronnen ingezet kunnen worden.

Voorbeeld 1
Reporting geeft u informatie over wat het voorraadniveau is of was in het magazijn. Analytics geeft u advies over wat het optimale voorraadniveau zou moeten zijn, gebaseerd op historische verkooptrends en forecasting.

Voorbeeld 2
Reporting kan weergeven hoeveel er van een product verkocht is. Analytics kan de historische informatie van een productlijn, en andere relevante lijnen, combineren om zo de kans te berekenen dat een bepaald volume wordt verkocht binnen een bepaalde periode.

Inzicht en besluitvorming
Samengevat zijn reporting en analytics beide zeer belangrijke tools, waarbij reporting vooral gaat om het omzetten van gegevens naar informatie.

Analytics gaat een stap verder, het combineert en manipuleert deze informatie om inzicht en kennis te geven over het hoe en waarom rondom resultaten. Men kan zo beter anticiperen op vraag en zorgen voor het aanbod.

 

Bron: The Bizz Box