Betere resultaten met Business Process Management – BPM

BPM-uitdagingen die veel voorkomen.

 • Komen onderstaande uitdagingen u bekent voor?
 • Het aanhaken bij ketenpartners en inspelen op marktontwikkelingen kan sneller.
 • Flexibeler worden van uw organisatie.
 • Weinig grip hebben op de risico’s binnen uw organisatie.
 • Voldoen aan regel- en wetgeving.
 • Het missen van nieuwe kansen, omdat uw organisatie niet snel genoeg in lijn loopt met de nieuwe strategie.
 • Verbetering van bedrijfsresultaat; lagere kosten, betere samenwerking, hogere kwaliteit.
 • Complex en onvoldoende gefocust op klantwaarde
 • IT moet beter aansluiten bij bedrijfsdoelstellingen, flexibeler, effectiever en toekomstbestendig.bedrijfsdoelstellingen.

Waarom Business Process Management?

In uw organisatie is een belangrijke succesfactor het vermogen om bedrijfsprocessen goed te managen. BPM gaat over het optimaal implementeren, ontwerpen en uitvoeren van bedrijfsprocessen op elk niveau. 

Ingo Smit biedt uitgebreide , geïntegreerde BPM-oplossingen voor duurzame resultaten, inclusief, softwaretools, consultancy en BPM-training.

Voordelen

 • Verbeteren van flexibiliteit, wendbaarheid en innovatie in uw organisatie.
 • Onzichtbare processen  controleren en deze naar voren halen.
 • Stuctureel verbetern en varanderen van uw bedrijf
 • Uw organisatie afstemmen op de klantbehoefte.
 • Helder inzicht in processen en hun prestaties.
 • Met IT ondersteunen van procesintegratie .
 • Efficiencyverbetering in termen van resources, tijd en kosten.

BPM methoden en tools voor ieder ambitieniveau

BPM kan  gezien worden als een optimalisatieslag van processen. Het is een toolbox met allerlei instrumenten voor procesverbetering en een andere manier van kijken naar organisaties. Ingo Smit biedt geïntegreerde oplossingen, bestaande uit methoden, tools en  best-practices, voor iedere organisatie, voor volwassenheidsgraad en ieder ambitieniveau.

Organisaties starten vaak met het verkrijgen van inzicht in processen: procesidentificatie en modellering. Procesbeheersing betreft de benoeming van proceseigenaren en het opstellen van KPIs (Key Performance Indicatoren). Gaat u over tot procesverbetering, dan wordt de oorzaak van problemen blootgelegd. Procesinnovatie gaat over proces(her-)ontwerp en organisatieverandering.

Indien u wilt weten waar u op moet letten als u overweegt om te beginnen met BPM, neem contact op met Ingo Smit op telefoonnummer 06-34693196 of info@ingosmit.nl