Bankafschriften automatisch afhandelen met toewijzingsregels en SEPA CAMT.053 formaat

Vanaf  product update 409 is het al mogelijk om bankbestanden te importeren in het CAMT.053 formaat. De Sepa opvolger van de MT940 afschriften die u van uw bank ontvangt is CAMT.053.

Er wordt bij het importeren van de afschriften op basis van de informatie in het afschriftbestand of Exact Globe de afschriftregels toegewezen aan de juiste klant of leverancier om vervolgens automatisch de regels af te letteren met de openstaande post.

Het is dan niet meer nodig om zelf de openstaande post en de klant of leverancier bij de afschriftregels te zoeken.

Is er in het afschriftsbestand onvoldoende informatie te vinden, dan is het niet mogelijk om in Exact Globe de afschriftregels automatisch toe te wijzen aan de juiste klant of leverancier. Deze kunnen dan vervolgens niet afgeletterd worden met de openstaande post. Het houdt in dat na het importeren de regels zelf moet worden toegewezen aan de juiste klant of leverancier en afgeletterd moet met de openstaande post.

Er is een nieuwe funcie toegevoegd in product update 410 die u in staat stelt om zelf toewijzingregels te definiëren. Deze toewijzingsregels bestaan uit een aantal condities die betrekking hebben op de informatie (tags) die in een SEPA afschrift aanwezig kan zijn, en waarvoor u zelf waarden kunt definiëren.

Wanneer er een bepaalde tegenrekening wordt gebruikt kunt u aangeven dat deze aan een bepaalde klant moet worden toegewezen. Wanneer u meerder klanten heeft kan dit erg praktisch zijn, als ze ook nog aan dezelfde bankrekening zijn gekoppeld, maar de bankontvangst wilt u aan 1 klant wilt toewijzen. 

De mogelijkheid om een toewijzingsregel aan te maken is er ook op basis van een omschrijving. Is er sprake van een vaste omschrijving, dan kan dit handig zijn bijv. bij een specifieke afspraak met een leverancier of PIN-transacties. 

Er kunnen ook andere condities gebruikt worden naast de omschrijving of tegenrekening, zoals de relatienaam of het kenmerk van de machtiging etc. 

NL13

Er kunnen verschillende regels aangemaakt worden met afwijkende condities, deze kunnen worden gekoppeld aan alle betaalmiddelen of aan één specifieke betaalmiddel. Ook kan er worden aangegeven in welke bepaalde volgorde de regels moeten worden toegepast.

NL2-550x258

Als de afschriftregels niet kunnen worden toegewezen bij het importeren van een afschrift op basis van de standaard toewijzigingsfunctionaliteit, worden de door u gedefinieerde toewijzingsregels toegepast om op basis hiervan de afschriftregels te kunnen toewijzen aan de juiste debiteur/crediteur.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om automatisch kosten of omzet boekingen te maken op basis van voorgedefinieerde waarden. Zo kunt u ervoor zorgen dat de bedragen rechtstreek op een omzet- of kostenrekening geboekt wanneer aan bepaalde condities wordt voldaan.

NL3-442x400

Bron: Exact Support Blog